top of page

BAN ĐIỀU HÀNH

Mọi thành viên của Hội đều là những người hoàn toàn tự nguyện không lương . Ban điều hành lo về hành chánh , theo dõi vấn đê học bổng, tổ chức những dự án điạ phương và đối thoại trực tiếp với các trại và cô nhi viện. Văn phòng chính của hội đặt tại Creteil (Pháp) , các nhà hảo tâo chính cũng ở bên pháp. Để tiện liên lạc với cô nhi viện và các trại cùng theo dõi hữu hiệu các dự án , hội cũng có những thành viên ở ngay tại Viet Nam.

2016 ANNUAL REPORT
2017 ANNUAL REPORT
2018 ANNUAL REPORT

DUC SON CHILD

Đức Sơn là nơi đầu tiên chúng tôi lập ra hệ thống học bổng . Khởi đầu với 140 em của trại này , hoạt động của hội bành trướng nhanh qua các trại khác ở Huế.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

thuyết động lực
sự liên đới
tuổi trẻ
Làm việc theo nhóm
lòng tin chắc
sự giáo dục
sự tự do

dzakdniazdubazhdbazbazudbuazb

Chính thức thành lập từ năm 2011, mục đích của hội nhân đạo ĐứcSơnChild là nhằm  giúp đỡ công cuộc phát triển Việt Nam ; đặc biệt là tại thành phố Huế và cho các em có nhu cầu khẩn thiết nhất. Vì thế nên chúng tôi hợp tác với cô nhi viện hay trại trẻ em nghèo của thành phố này từ 2011.

Cụ thể là một hệ thống cung cấp học bổng cùng với với những trợ giúp thường xuyên khi cần thiết cho các em. Tin rằng giáo dục mà một bảo đảm chắc chắn cho tương lai nên mục đích của chúng tôi là giúp các em tiếp tục theo đuổi việc học hành. 

Kể từ ngày thành lập , chúng tôi tìm mọi cơ hội gây quĩ và tìm kiếm các nhà hảo tâm để tài trợ chương trình học bổng và giúp đỡ tài chánh cho cô nhi viện cùng các trại. Hè mỗi năm luôn có những đoàn sinh viên tự nguyện đến trại để sinh hoạt cùng các em.

bottom of page